Nội quy chợ

NỘI QUY CHỢ BẾN THÀNH

Để hoạt động tại Chợ Bến Thành đảm bảo an toàn - văn minh - hiệu quả, Cán bộ nhân viên Ban Quản Lý (BQL), thương nhân và người đến mua bán, giao dịch, tham quan, thi hành công vụ phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định sau:

Điều 1. Thời gian hoạt động của chợ
1. Chợ mở cửa từ 07 giờ 00 đến 22 giờ 00. (ngày Lễ, Tết và các ngày nghỉ khác sẽ có thông báo riêng). Ngành hàng tươi sống, ăn uống mở cửa từ 04 giờ 00 sáng.
2. Mọi người phải thực hiện đúng quy định về giờ mở, đóng cửa chợ hàng ngày. Các quầy (sạp) phải sắp xếp, trưng bày hàng hóa xong trước 07 giờ 30 sáng mỗi ngày.
3. Ngoài giờ quy định trên, người không có nhiệm vụ không được vào và ở lại trong chợ. Hộ kinh doanh có nhu cầu vào chợ phải được sự đồng ý của lãnh đạo BQL chợ và có sự giám sát của bảo vệ trong ca trực.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh tại chợ.
1. Thương nhân kinh doanh tại chợ Bến Thành được bảo vệ mọi quyền lợi hợp pháp; được hướng dẫn, thông tin rõ ràng về chế độ, quy định của Nhà nước về các vấn đề liên quan; được tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội do BQL chợ tổ chức; được đề xuất ý kiến về biện pháp tổ chức và quản lý chợ; được khiếu nại, tố cáo những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Nội quy đến BQL chợ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Quy định đối với thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định tại chợ:
2.1. Phải ký hợp đồng sử dụng (hoặc thuê) sạp (điểm bán) với BQL chợ. Thực hiện đúng các cam kết, không được tự ý sang nhượng, trao đổi hoặc thay đổi chủ kinh doanh khi chưa làm thủ tục theo quy định. Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng điểm kinh doanh vào mục đích khác ngoài nội dung ghi trong hợp đồng.
2.2. Phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký. Mọi thay đổi về nội dung ĐKKD phải thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Ngành (nhóm), mặt hàng kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch của chợ.
2.3. Phải đúng là người có tên trên giấy chứng nhận ĐKKD và hợp đồng sử dụng sạp; phải đăng ký lao động giúp việc với BQL chợ. Chủ ĐKKD phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình và của lao động giúp việc.
2.4. Nộp đầy đủ, đúng hạn các loại thuế, phí và lệ phí chợ, cũng như thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật.
2.5. Khi tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn hoặc chấm dứt kinh doanh phải có đơn gửi cho BQL và Đội Thuế chợ trước ngày 05 đầu tháng, đồng thời phải thanh toán đủ các khoản thuế, phí và lệ phí, nợ đọng trước khi xác nhận đơn xin nghỉ kinh doanh.
3. Đối với người kinh doanh không thường xuyên vào chợ phải nộp phí chợ và tuân thủ sự sắp xếp của BQL chợ, nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan và quy hoạch chung của chợ.
4. Một số quy định chung đối với thương nhân kinh doanh tại chợ:
4.1. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Không được thách giá, đầu cơ, buôn lậu, bán phá giá, hàng gian, hàng giả... gây mất ổn định kinh doanh tại chợ và ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng.
4.2. Khi có nhu cầu sử dụng điện, nước, dịch vụ thông tin ... phải đăng ký và được sự đồng ý của BQL chợ mới tiến hành lắp đặt, sử dụng, đồng thời phải trả tiền đầy đủ, thực hiện tiết kiệm và đảm bảo an toàn đúng quy định.
4.3. Có quyền và trách nhiệm giám sát việc thu tiền của Cán bộ nhân viên BQL chợ, khi giao nộp tiền phải có biên lai thu tiền theo quy định.
4.4. Phải tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ nhân viên BQL chợ, cơ quan chức năng của Nhà nước đến làm việc, kiểm tra theo đúng thẩm quyền, sẵn sàng xuất trình các giấy tờ liên quan khi có yêu cầu.
4.5. Định kỳ, đột xuất báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của BQL chợ hoặc cơ quan quản lý Nhà nước.

Điều 3. Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh tại chợ.
1. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh, cất trữ tại chợ không thuộc danh mục pháp luật cấm kinh doanh và không thuộc các loại sau đây:
1.1. Hàng hóa có chứa chất phóng xạ và thiết bị bức xạ ion hóa.
1.2. Các loại vật liệu, chất dễ gây cháy nổ, khí đốt hóa lỏng, các loại khí nén.
1.3. Các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc danh mục hạn chế kinh doanh.
1.4. Các loại hóa chất độc hại thuộc loại danh mục kinh doanh có điều kiện.
2. Không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng gian, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng, hàng không bảo đảm chất lượng (mất phẩm chất, kém chất lượng, nhiễm độc và động vật, thực vật bị nhiễm bệnh), hàng gây ô nhiễm môi trường, hàng không đúng quy định về tem, nhãn mác.
3. Hàng hóa tại sạp (quầy) phải sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp theo ngành (nhóm) hàng, theo tính chất và yêu cầu phòng chống cháy nổ, không sắp xếp hàng hóa có ảnh hưởng xấu gần nhau ... bảo đảm mỹ quan và văn minh thương mại theo sự hướng dẫn của BQL chợ.

Điều 4. Quy định đối với người đến giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ tại chợ.
1. Mọi người đến chợ giao dịch, mua bán, tham quan, công tác đều phải chấp hành Nội quy chợ và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người đến mua hàng hóa, dịch vụ tại chợ được quyền mua hoặc không mua; từ chối mọi sự ép buộc; kiểm tra nhãn mác, giá cả, chất lượng và cân, đong, đo, đếm các loại hàng hóa định mua hoặc đã mua; yêu cầu người bán cấp hóa đơn hợp pháp và giấy bảo hành nếu thấy cần thiết; góp ý về tác phong, thái độ phục vụ của người bán hàng và Cán bộ nhân viên BQL chợ.
3. Người đến chợ để tham quan hoặc mua hàng hóa, dịch vụ không phải trả phí vào chợ nhưng có nghĩa vụ phải thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại chợ đầy đủ và đúng thỏa thuận.
4. Cán bộ nhân viên cơ quan Nhà nước vào chợ để thi hành, nhiệm vụ phải thông báo, xuất trình chứng minh thư và các giấy tờ liên quan với BQL chợ.

Điều 5. Quy định đối với cán bộ, nhân viên BQL chợ.
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công, có tác phong đúng mực, thái độ hòa nhã, khiêm tốn khi giao tiếp và giải quyết công việc. Hướng dẫn tận tình cho mọi người hiểu rõ và chấp hành theo đúng Nội quy chợ và pháp luật của Nhà nước.
2. Có trách nhiệm giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền các kiến nghị của thương nhân, người đến chợ giao dịch, mua, bán, tham quan, thi hành công vụ; báo cáo kịp thời với Trưởng BQL chợ hoặc người được ủy quyền về những vấn đề có liên quan đến công tác vượt thẩm quyền hoặc vụ việc đã giải quyết xong.
3. Thu tiền các loại phí, lệ phí đúng mức quy định và phải sử dụng phiếu thu, biên lai theo quy định của Nhà nước.
4. Nghiêm cấm mọi biểu hiện tiêu cực, gian lận, sách nhiễu gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh tại chợ. Không uống rượu, bia và các chất kích thích khác trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
5. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở thương nhân thực hiện nghiêm Nội quy chợ, các quy định phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn ... hoạt động, xảy ra trong phạm vi chợ.
6. Nếu công việc cần giải quyết với thương nhân hoặc người đến chợ có tính chất phức tạp, cần nhiều thời gian thì phải mời vào trụ sở BQL chợ để giải quyết, tránh gây cản trở hoạt động kinh doanh chung của chợ.
7. Đối với cán bộ, nhân viên BQL chợ bắt buộc mặc đồng phục, đeo bảng tên trong khi thi hành nhiệm vụ.

Điều 6. Quy định về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.
1. Mọi người phải có trách nhiệm và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, phòng chống thiên tai; chấp hành sự phân công, điều động của BQL chợ khi có sự cố xảy ra; nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng hỏa hoạn, thiên tai để xâm phạm tài sản của Nhà nước, của tập thể và của công dân.
2. Nghiêm cấm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các chất, vật liệu, dụng cụ dễ cháy nổ trong phạm vi chợ. Không được thờ cúng, đốt nhang, đèn, vàng mã, không xông đốt, đun nấu, sử dụng lửa ngọn và không sử dụng bàn ủi tại quầy (sạp) cũng như trong phạm vi chợ.
3. Hàng ăn được phép sử dụng bếp nấu phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng cháy chữa cháy, không có khói gây ô nhiễm môi trường; khi nghỉ bán phải dập tắt lửa, ngắt đồ sử dụng điện ra khỏi nguồn điện...
4. Không treo móc, bày hàng hóa trên lối đi, hành lang, hệ thống dây điện, thiết bị điện..., lấn chiếm đường đi lại, cửa ra vào và thoát nạn khi có sự cố.
5. Phải chấp hành các quy định an toàn về điện, chỉ được sử dụng các thiết bị, vật liệu điện được BQL chợ cho phép, không tự ý sửa chữa, câu mắc thêm các thiết bị tiêu thụ điện. Thực hiện tự kiểm tra an toàn điện ở điểm kinh doanh; không sử dụng thiết bị, vật liệu điện hư hỏng, không bảo đảm an toàn. Khi mất điện hoặc nghỉ bán hàng, phải ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện (cầu dao, công tắc điện ...) ở điểm kinh doanh ra khỏi nguồn điện, phải bảo đảm thực sự an toàn trước khi ra về.
6. Mỗi hộ kinh doanh thường xuyên, cố định trong chợ phải tự trang bị bình cứu hỏa đúng tiêu chuẩn cho phép để bảo đảm chữa cháy tại chỗ kịp thời; khi hết hạn sử dụng hoặc không còn tác dụng chữa cháy phải thay mới.
7. Phải bảo quản và không được làm hư hại hoặc tự ý tháo dỡ, di chuyển, sử dụng các phương tiện, biển báo cháy nổ, thoát hiểm, cảnh báo, đề phòng nguy hiểm... vào mục đích khác; không để hàng hóa, vật cản che lấp thiết bị, dụng cụ chữa cháy...
8. Người phụ trách khu vực có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện tốt các quy định về phòng chống hỏa hoạn, thiên tai. Khi có sự cố xảy ra phải chủ động xử lý, cử người báo ngay cho lãnh đạo BQL chợ, cơ quan Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và phòng chống thiên tai, đồng thời tổ chức huy động mọi người cùng tham gia cứu chữa, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ, thiên tai gây ra.
9. Thương nhân, Cán bộ nhân viên BQL chợ phải thường xuyên kiểm tra, xem xét tình trạng an toàn PCCC tại điểm kinh doanh, nơi đang làm việc, nếu có biểu hiện bất thường phải báo ngay cho lãnh đạo BQL chợ để kịp thời xử lý. Khi có sự cố cháy nổ  xảy ra, phải bình tĩnh và la to hoặc bấm còi báo động cháy, tìm cách báo ngay cho bảo vệ, Điện thoại cho BQL chợ (028) 38.299.274 - (028) 38.292.096 hoặc cơ quan PCCC 114, đồng thời mọi người phải chủ động sử dụng các phương tiện cứu hỏa tích cực dập tắt, nhanh chóng sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực bị cháy nổ. Nếu để xảy ra cháy nổ, gây thiệt hại về người và tài sản... do không thực hiện quy định về phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai... thì đối tượng vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 7. Quy định về đảm bảo an ninh, trật tự tại chợ.
1. Mọi người phải bảo vệ, giữ gìn trật tự - an toàn xã hội, an ninh chính trị. Cấm mọi hành vi gây rối trật tự trị an trong phạm vi chợ.
1.1 Không được tổ chức và tham gia: cờ bạc, đề, hụi, cá cược, huy động vốn để lừa đảo trộm cắp; bói toán mê tín dị đoan; không kinh doanh, phổ biến các loại văn hóa phẩm phản động, đồi trụy và chưa được phép lưu hành.
1.2. Không phao tin và nghe đồn nhảm; không tổ chức các trò chơi không lành mạnh; không uống rượu, bia, gây gổ đánh nhau hay có hành vi, cử chỉ thô bạo làm mất an ninh, trật tự trong phạm vi chợ. Khi có tranh chấp, không tự hòa giải được, phải báo ngay cho BQL chợ để giải quyết.
1.3. Người đang mắc bệnh truyền nhiễm mà không áp dụng các biện pháp chống lây lan, người đang say rượu, bia, người đang mắc bệnh tâm thần không được vào chợ.
2. Mọi người có ý thức bảo vệ tài sản công; tự bảo quản tiền, hàng, tài sản riêng của mình; cảnh giác đề phòng mất cắp, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; có trách nhiệm phát hiện và báo cáo cho BQL chợ về các hành vi vi phạm Nội quy chợ và các quy định của pháp luật trong phạm vi chợ...
3. Hoạt động kinh doanh trong chợ không được để gây ra tiếng ồn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và hoạt động chung của chợ. Không được dùng phương tiện loa, máy phóng thanh để quảng cáo hàng hóa gây mất trật tự.
4. Mọi người ra vào chợ phải dừng, đậu, gửi xe đạp, xe máy và các phương tiện chuyên chở, đi lại khác đúng nơi quy định.
5. Các lực lượng vào làm dịch vụ trong chợ phải được phép và tuân thủ theo quy định của BQL chợ.
6. Không được mang vác hàng hóa cồng kềnh đi lại, không tự ý mua bán trên lề, cửa chợ, trên trục đường ra vào làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động trong chợ.
7. Đối với các phương tiện vận chuyển, bốc xếp hàng hóa khi ra vào chợ đều phải tuân theo sự hướng dẫn, sắp xếp và phải nộp các loại phí theo quy định cho BQL chợ.
8. Trong thời gian chợ hoạt động, các chủ hộ kinh doanh tự bảo vệ hàng hóa, đồ dùng... của mình. Hàng hóa, đồ dùng... gửi qua đêm phải ký hợp đồng với Ban quản lý chợ. Trước khi ra về phải cất giữ hàng hóa, đồ dùng..., đóng, khóa cửa sạp hoặc kho chứa riêng, niêm phong và bàn giao cho lực lượng bảo vệ chợ. Không để tiền, hàng quý hiếm qua đêm tại chợ. Khi chợ mở cửa kinh doanh phải xem xét kỹ các dấu niêm phong, nếu có dấu hiệu khác thường (như xé niêm phong, cạy khóa hoặc hàng hóa, đồ dùng... bị mất cắp), phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho BQL chợ để có biện pháp xử lý thích hợp.
9. Lực lượng bảo vệ chợ trong ca trực có trách nhiệm bảo đảm an toàn hàng hóa gửi lại chợ như đã nhận bàn giao với thương nhận và hợp đồng đã ký.

Điều 8. Quy định về đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.
1. Mọi người vào chợ phải giữ gìn vệ sình chung, không phóng uế, vứt (xả) rác, đổ nước, chất thải, xác động vật chết, hàng hóa kém phẩm chất, thức ăn hôi thiu bừa bãi trong chợ.
2. Không đưa đồ vật bẩn, động vật vào trong nhà lồng chợ, trừ những loại nhốt trong lồng để kinh doanh. Không chứa chấp, lưu giữ trong phạm vi chợ những đồ vật gây ô nhiễm, mất vệ sinh, dịch bệnh...
3. Từng hộ kinh doanh phải tự trang bị dụng cụ đựng rác, vật thải có nắp đậy kín, khi nghỉ bán hàng hay dọn hàng về phải quét dọn sạch sẽ điểm kinh doanh. Đổ rác, chất thải, đi vệ sinh cá nhân phải đúng nơi quy định.
4. Tham gia tổng vệ sinh chung theo lịch do BQL chợ quy định.
5. Các hộ kinh doanh thực phẩm, ăn uống phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm; phải có thiết bị, tủ kính che đậy, bảo quản thức ăn; dùng nước sạch để đun nấu, ngâm rửa thực phẩm và đồ dùng; dụng cụ và nơi bán hàng phải sạch sẽ và thường xuyên làm vệ sinh.
6. Nghiêm cấm người kinh doanh (kể cả người giúp việc) hoạt động kinh doanh khi tự phát hiện hoặc bị phát hiện đang bị mắc các bệnh truyền nhiễm theo quy định của ngành y tế.

Điều 9. Yêu cầu về xây dựng chợ văn minh thương mại.
1. Duy trì và phát huy truyền thống dân tộc, thực hiện văn minh thương mại; ăn mặc gọn gàng, lịch sự, hòa nhã trong giao tiếp, ứng xử với mọi người; thực hiện khẩu hiệu: “Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.
2. Thuận mua vừa bán, không thách giá, không tranh giành, lôi kéo, không tranh mua, tranh bán, không nài ép, lừa dối (lừa gạt) khách mua hàng, không làm mất trật tự hoặc gây ra tranh chấp trong quan hệ mua bán. Thực hiện niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ; bán, thu tiền đúng giá niêm yết. Niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn, phải trung thực trong niêm yết.
3. Các dụng cụ đo lường sử dụng tại chợ phải đảm bảo tiêu chuẩn, được kiểm định theo quy định của pháp luật, phải đặt tại chỗ bán hàng để người mua hàng theo dõi quá trình cân, tính tiền và nhận hàng. Thực hiện cân, đo, đong, đếm chính xác.
4. Không tự ý sửa chữa, cơi nới làm thay đổi, biến dạng và làm hư hại cấu trúc công trình, trang thiết bị của chợ, như hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước, cáp thông tin... phải được giữ gìn và bảo quản theo đúng quy định, không được dịch chuyển, tháo gỡ, tẩy xóa... Khi có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, thay đổi, lắp đặt mới... phải được sự đồng ý bằng văn bản của BQL chợ.
5. Việc thiết kế quầy, sạp, kiốt, cửa hàng, bảng hiệu, quảng cáo... trong chợ phải được sự đồng ý của BQL chợ và không trái với các quy định của pháp luật. Không treo, móc, dán các loại pa-nô, áp-phích, bảng hiệu quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cản trở tầm nhìn, lối đi trong chợ. Các quầy (sạp) kiốt, cửa hàng phải có bảng ghi số sạp theo mẫu thống nhất của BQL chợ.
6. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo quy hoạch chợ. Không bày hàng hóa, bao bì bừa bãi, quá diện tích được quyền sử dụng; không lấn chiếm lối đi, không che chắn, gây cản trở việc đi lại; không bôi vẽ, kẻ sơn bừa bãi, không vứt thùng, hộp bao bì lên nóc quầy (sạp) làm mất mỹ quan chợ.
7. Thực hiện đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong ngành hàng và những hộ kinh doanh trong chợ.

Điều 10. Yêu cầu về tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội tại chợ.
1. Thương nhân, Cán bộ nhân viên BQL chợ có quyền và nghĩa vụ tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, xã hội - từ thiện do Nhà nước, địa phương và BQL chợ tổ chức phát động trong phạm vi chợ.
2. Cán bộ nhân viên, người kinh doanh tại chợ có trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do BQL chợ, tổ ngành hàng và các đoàn thể tổ chức.
3. Những vấn đề cần tham gia góp ý, mọi người có thể đến gặp trực tiếp làm việc với Trưởng, Phó BQL chợ vào mỗi ngày.
4. BQL chợ có trách nhiệm thông tin cho hộ kinh doanh và mọi người kịp thời biết và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan... bằng hệ thống loa, tổ chức họp phổ biến trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản.

Điều 11. Quy định về xử lý các vi phạm tại chợ.
1. Cán bộ nhân viên BQL chợ, thương nhân kinh doanh thường xuyên, cố định và người kinh doanh không thường xuyên tại chợ, người đến chợ mua, bán, tham quan, thi hành công vụ... nếu vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ hoặc Nội quy chợ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, hoặc bị xử lý theo quy định của Nội quy chợ.
2. Xử lý vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ.
2.1. Đối với các hành vi vi phạm liên quan đến pháp luật Nhà nước, BQL chợ có trách nhiệm lập biên bản và chuyển giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng gian, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm... trong chợ, BQL chợ được quyền lập biên bản tạm giữ (hoặc niêm phong tại hiện trường) trong vòng 24 giờ, đồng thời liên hệ ngay với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
2.2. Trường hợp vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của BQL chợ cũng như đến lợi ích của tổ chức, cá nhân khác... thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
3. Xử lý vi phạm Nội quy chợ.
Các đối tượng vi phạm Nội quy chợ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử lý (được thể hiện bằng văn bản, có hoặc không có thông báo công khai) sau đây:
3.1. Đối với thương nhân kinh doanh tại chợ:
3.1.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với các hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản hay điểm sau: khoản 3 Điều 1, điểm 4.4 và 4.5 khoản 4 Điều 2, khoản 3 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 6 khoản 7 và khoản 9 Điều 6, điểm 1.2 khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 7, Điều 8, khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều 9, khoản 1 và 2 Điều 10.
3.1.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:
3.1.2.1. Tái phạm lần đầu đối với vi phạm quy định ở điểm 3.1.1 khoản này;
3.1.2.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản hay điểm sau: khoản 2 (trừ điểm 2.2), điểm 4.1 và 4.2 khoản 4 Điều 2, khoản 1 và 2 Điều 3, khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 6, điểm 1.1 khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 9;
3.1.2.3. Không thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bồi thường thiệt hại khi bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3.1.3. Đình chỉ tối đa bảy (07) ngày hoạt động kinh doanh tại chợ, áp dụng trong các trường hợp tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.1.2 khoản này.
3.1.4. Rút (cắt - hủy bỏ) hợp đồng thuê, sử dụng điểm kinh doanh và thu hồi lại điểm kinh doanh, áp dụng trong các trường hợp sau:
3.1.4.1. Vi phạm hợp đồng đến mức phải hủy hợp đồng như đã quy định trong hợp đồng;
3.1.4.2. Đã bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tại điểm kinh doanh từ bốn (04) lần hay hai mươi (20) ngày trở lên trong một năm.
3.2. Đối với người đến chợ giao dịch, mua bán (kể cả người kinh doanh không thường xuyên), người vào tham quan, thi hành công vụ tại chợ;
3.2.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp:
3.2.1.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.1;
3.2.1.2. Vi phạm, lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc khoản 3 Điều 2 (áp dụng riêng đối với người kinh doanh không thường xuyên).
3.2.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:
3.2.2.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.2 khoản này;
3.2.2.2. Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.2.1 khoản này.
3.3. Đối với cán bộ, nhân viên Ban quản lý chợ;
3.3.1. Phê bình, áp dụng trong trường hợp:
3.3.1.1. Vi phạm lần đầu với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.1 khoản này;
3.3.1.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản sau: khoản 1, khoản 2, khoản 5 và khoản 6 Điều 5, khoản 4 Điều 10.
3.3.2. Cảnh cáo, áp dụng trong trường hợp:
3.3.2.1. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định liên quan như áp dụng đối với thương nhân tại điểm 3.1.2 khoản này;
3.3.2.2. Vi phạm lần đầu đối với hành vi vi phạm một trong các quy định thuộc các khoản sau: khoản 3 và khoản 4 Điều 5, khoản 8 Điều 6, khoản 9 Điều 7;
3.3.2.3. Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.3.1 khoản này.
3.3.3. Buộc thôi việc hoặc sa thải áp dụng đối với người do BQL chợ tuyển dụng trong trường hợp:
3.3.3.1 Tái phạm đối với vi phạm quy định ở điểm 3.3.2 khoản này;
3.3.3.2. Vi phạm khác theo quy định trong Nội quy hay Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ máy BQL chợ.
3.4. Hình thức xử lý áp dụng chung cho các đối tượng vi phạm, hoặc không tuân thủ Nội quy chợ.
3.4.1. Bị BQL chợ lập biên bản đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, (như phạt cảnh cáo, phạt tiền; tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh; hoặc bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả...) nếu việc xử lý vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của BQL chợ.
3.4.2. Không cho vào trong phạm vi chợ (nếu xét thấy có thể gây nguy hiểm đến an ninh, trật tự, an toàn cho người và tài sản... trong phạm vi chợ).
3.4.3. Không được vào chợ để thực hiện các hoạt động giao nhận hàng hóa, thi hành công vụ hay làm dịch vụ... hoặc phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ các quy định có liên quan trong Nội quy chợ.
3.4.4. Ngoài ra, các đối tượng còn có thể bị buộc phải thực hiện một hoặc các biện pháp để khắc phục hậu quả (như buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi hay thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả khác) do vi phạm Nội quy chợ gây ra, và bồi thường thiệt hại phát sinh theo quy định của pháp luật.
4. Thẩm quyền xử lý vi phạm Nội quy chợ
Trưởng BQL chợ được quyền:
4.1. Quyết định việc áp dụng các hình thức và biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Nội quy chợ như quy định tại khoản 3 Điều này;
4.2. Quyết định việc có thông báo hay không có thông báo công khai, hình thức và phạm vi thông báo việc xử lý vi phạm Nội quy chợ;
4.3. Chỉ đạo việc lập và ký biên bản chuyển giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi chợ và vi phạm Nội quy chợ vượt thẩm quyền của BQL chợ.

Điều 12. Về khen thưởng.
Các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt việc thực hiện Nội quy chợ, hoặc có thành tích xuất sắc trong việc ngăn chận, bắt kẻ gian, trộm cắp; phát hiện kịp thời và tích cực chữa cháy có hiệu quả... BQL chợ có văn bản đề xuất UBND Quận 1 hoặc do BQL chợ khen thưởng theo thẩm quyền.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Bản nội quy này có hiệu lực từ ngày được Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 phê duyệt.
2. Bản nội quy này được phổ biến đến mọi đối tượng hoạt động kinh doanh, làm việc thường xuyên, ổn định tại chợ. Bản tóm tắt những điểm chính, cần thiết của nội quy này được niêm yết công khai, rõ ràng trong phạm vi chợ.
3. Ngoài việc phải nghiêm chỉnh chấp hành Nội quy chợ và các quy định pháp luật hiện hành, thương nhân, hộ kinh doanh không thường xuyên, người đến chợ giao dịch, mua bán, tham quan, thi hành công vụ... còn phải tuân theo sự hướng dẫn của Cán bộ nhân viên BQL chợ.

Điều 14. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh mới chưa có trong nội quy chợ hoặc quy định chưa sát thực tế, BQL chợ sẽ làm văn bản báo cáo UBND Quận 1 để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây