Khen thưởng

Danh hiệu thi đua:

Năm 2016:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1
      

Năm 2017:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Ủy ban nhân dân Quận 1

 

Năm 2018:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1


Năm 2020:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân Quận 1
 

Năm 2021:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Ủy ban nhân dân Quận 1
      - Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Năm 2022:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1
      - Tập thể Lao động xuất sắc, Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Năm 2023:
      - Tập thể Lao động tiên tiến, Quyết định số 5791/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 1
      

Hình thức khen thưởng:
- Bằng khen Thành phố, Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây